20 October 2010

Bahagian 3: Penterjemahan Alkitab Bahasa Malaysia dan Indonesia

Dr. Daud Soesilo


Walaupun Bahasa Malaysia dan Indonesia berasal daripada rumpun yang sama – kedua-duanya berdasarkan Bahasa Melayu –  bahasa-bahasa ini telah berkembang lalu menjadi bahasa kebangsaan dua buah negara yang berdaulat, iaitu Malaysia dan Indonesia. Pada umumnya, dalam proses perkembangan bahasa-bahasa ini, Bahasa Malaysia banyak dipengaruhi oleh Bahasa Inggeris, manakala Bahasa Indonesia pula dipengaruhi Bahasa Belanda. Kedua-dua bahasa ini banyak berbeza dari segi ejaan, perbendaharaan kata, kegunaan kata ganti nama dan bahasa istana, istilah, tatabahasa dan gaya bahasa.
Berikut adalah contoh-contoh yang mewakili perbezaan di antara Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia. Walaupun senarai ini tidak lengkap, namun ia menjelaskan hal yang dibincangkan di sini. Disebabkan kekurangan tempat, kami cuma meneliti beberapa perkataan; pembaca dinasihatkan melihat konteks ayat yang dipertikaikan dan juga konteks menyeluruh dalam beberapa versi Alkitab masing-masing. 
Ejaan
Masalah ejaan beberapa hal leksikal dalam kedua bahasa ini masih wujud walaupun kerajaan negara Indonesia dan Malaysia telah mengenakan sistem ejaan yang sama sejak tahun 1972. Contohnya dipaparkan di bawah:

B. Malaysia
B. Indonesia
Kej. 28:6
berkahwin
kawin
Kej. 42:18
berfikir
berpikir
Mzm. 107:17
diseksa
disiksa
Ams. 1:10
pujukan
bujukan
Mrk. 14:65
tekalah
terkalah


Pilihan Perbendaharaan Kata
Pilihan perkataan dalam apa jua bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun adalah benar pada umumnya pilihan perkataan juga agak arbitrari – asalkan penceramah- penceramah bersependapat dari segi gaya nahu-leksiko (lexico-grammatical). Hal ini benar dalam Bahasa Malaysia mahupun Indonesia; setiap bahasa ada kecenderungannya terhadap pilihan perkataan atau kata majmuk. Perkara ini diterangkan di bawah:

B. Malaysia
B. Indonesia
Kej. 1:25
puas hati
senang
Kej. 24:40
berjaya
berhasil
Mzm. 107:34
kezaliman
kejahatan
Yer. 22:14
tingkap
jendela
Dan. 2:49
pentadbiran
pemerintahan

Kata Ganti Nama dan Istilah Panggilan
Setiap bahasa selalunya menggambar- kan latar belakang budayanya; disebabkan ini kata ganti nama dan istilah panggilan dalam Bahasa Malaysia dan Indonesia menonjolkan perbezaan pandangan dan amalan di kalangan komuniti pertuturan masing-masing. Hal ini dijelaskan dalam jadual di bawah:

B. Malaysia
B. Indonesia (INT)
Kej. 41:1, 7, 45
baginda
ia (merujuk kepada raja)
Kej. 41:16
hamba
aku (orang bawahan raja)
Mat. 20:21
Tuan
-Mu (seorang ibu yang bercakap dengan Yesus)
Mat. 27:11
kamu
engkau (Pilatus bercakap kepada Yesus)
Mat. 27:11
tuan
engkau (Yesus bercakap dengan Pilatus)
Luk. 15:12
Ayah
Bapa(k) (anak kepada ayah)


Perkataan yang Sama tetapi Maknanya Berlainan
Masalah yang tidak ketara di kalangan penduduk Malaysia yang membaca teks Indonesia ialah hal perkataan yang sama dalam kedua Bahasa Indonesia dan Malaysia tetapi membawa makna yang sungguh berlainan. Perhatilah perkataan-perkataan di bawah yang dipetik dari Alkitab Indonesia – penjelasan Bahasa Indonesia diselitkan dalam ruangan tengah, sementara ruangan di sebelah kanan pula menunjukkan perkataan yang biasa difahami di kalangan mereka yang bertutur dalam Bahasa Malaysia.


Makna B. Indonesia
Makna B. Malaysia
Kel. 14:20
pasukan (TIV)
angkatan tentera
pasukan
Ayb. 7:2
budak
hamba
budak
Yes. 62:12
tebusan
yang diselamatkan
tebusan
1 Kor. 10:5
ditewaskan
dibunuh
ditewaskan
Gal. 2:2
percuma
tidak berguna
percuma
        

Dengan cara yang sama, penduduk Indonesia pula memahami istilah Alkitab Bahasa Malaysia seperti mana dalam Bahasa Indonesia, misalnya ‘banci’ dalam Lukas 2:1-2 (TMV96) difahami sebagai ‘pondan’, sedangkan dalam Bahasa Indonesia, ‘banci’ adalah sensus. Begitu juga ‘mengintip’ dalam Mazmur 10:8 (TMV96) difahami umumnya sebagai  ‘mengintai’ dan bukannya ‘mengintip’ kerana dalam Bahasa Indonesia, ‘mengintip’ adalah ‘memata-matai’ atau ‘mengintai’. Istilah Bahasa Malaysia ‘memansuhkan’ dalam Roma 3:31 (TMV96) tidak bermakna bagi pembaca Indonesia umumnya.

Walau bagaimanapun, bagi penduduk Malaysia yang biasa membaca Alkitab Indonesia terjemahan formal (INT), mereka disyorkan membaca dan membuat perbandingan dengan Alkitab Bahasa Malaysia Edisi Semakan (TMV96) sama ada untuk bacaan individu atau  pun ketika membuat persediaan untuk menyampaikan khutbah atau ajaran. INT merupakan sumber di mana bahasa-bahasa asal yang digunakan dalam Alkitab dapat dilihat (misalnya dalam Amsal 25:21-22 dan Roma 12:20 ‘Engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya’; dalam Roma 12:2 ‘berubahlah oleh pembaharuan budimu’) sementara TMV96 memperlihatkan Bahasa Malaysia yang secocok dengan bahasa asal dari segi erti dan fungsinya (Amsal 25:21-12, Roma 12:20 ‘perbuatan kamu akan memalukan mereka’; Roma 12:2 ‘biarlah Allah membaharui cara kamu berfikir’). Dengan cara yang sama, TIV dapat membantu penduduk Indonesia seperti mana TMV96 berfungsi untuk membantu pembaca di Malaysia.

Penterjemahan Alkitab sentiasa disemak dari masa ke semasa untuk memenuhi keperluan pembaca mengikut masa tertentu. Alkitab telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia untuk pembaca Indonesia pada suatu generasi tertentu, dan kemudiannya disemak dari masa ke semasa. Edisi semakan terkini memudahkan Berita Baik disampaikan dalam bahasa yang lazim digunakan dan senang difahami di samping mengelakkan penggunaan kata kuno dan salah faham yang mungkin timbul. Dengan cara yang sama, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia dan disemak untuk keperluan penduduk Malaysia berbagai generasi. Oleh itu, TMV96 telah disediakan dengan mengambil kira keperluan umat Kristian di Malaysia. Ia disediakan khasnya untuk mereka yang mendapat pendidikan Bahasa Malaysia dalam masa 30 tahun yang lalu, yang lebih fasih bertutur dalam bahasa kebangsaan berbanding dengan Bahasa Inggeris, Cina, Tamil atau bahasa ibunda yang lain. Teras Berita Baik yang mulanya disampaikan dalam Bahasa Ibrani, Aramaic dan Yunani tetap sama; tetapi dalam edisi semakan, nahu, ejaan, pilihan istilah dan gaya dikemaskini supaya menggambarkan penggunaan Bahasa Malaysia yang terkini di samping memudahkan pemahaman tajuk penyelamatan.

Kata-kata Akhir
Dalam analisis terakhir, keberkesanan penterjemahan Alkitab bergantung pada cara penyampaian Berita Baik Yesus Kristus – Firman Tuhan yang Hidup, yang merupakan sumber hidup dan penyelamatan – kepada komuniti Kristian, terutamanya paderi-paderi, guru agama dan ahli-ahli gereja Kristian yang menggunakan Bahasa Malaysia dalam kehidupan harian. Berikut adalah beberapa komen yang diterima PBM dari pengulas dan pengguna Alkitab Bahasa Malaysia Edisi Semakan:
     
“Saya membeli senaskhah TMV: Perjanjian Baru Bahasa Malaysia (Edisi Semakan) beberapa bulan yang lalu dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Pertubuhan Bible yang begitu efisien. Sejak mendapatkan naskhah ini, saya telah membacanya dengan hati yang terbuka. Saya ingin memuji pasukan penterjemah yang berjaya menyampaikan maksud yang tersirat dalam Firman dengan ejaan dan tatabahasa yang betul. Saya tidak pernah ... ya, saya mengulangi ... tidak pernah membaca Bahasa Malaysia yang sebagus ini dalam bahan bacaan Kristian. Terima kasih diucapkan kepada Pertubuhan Bible dan pasukan penterjemah yang memberikan gereja nasional kami sebuah Alkitab ‘KEBANGSAAN’.” ~ (Saudara Donny dari Kuantan, Pahang) 

“Saya amat bangga memiliki dan sempat menggunakan senaskhahAlkitab Bahasa Malaysia Edisi Semakan yang baru dikeluarkan.” ~ (Rev. Samamadin Uloi, Paderi Gereja Anglican St. Patrick, Bahagian BM, Tawau, Sabah) 

“Bagi diri saya, saya rasa Edisi Semakan Alkitab Bahasa Malaysia sangat berguna. Setakat ini, saya belum menjumpai ungkapan asing, semuanya dinyatakan dalam bahasa yang biasa. Jadi ia amat sesuai digunakan oleh rakyat Malaysia.” ~ (Pastor Kusam Yontok, Ko-ordinator Evangelism, Gereja SIB, Kota Kinabalu, Sabah) 
“Saya bertanggungjawab menterjemahkan bacaan Perjanjian Lama untuk Mass (upacara sembahyang di gereja) Timugon Murut (kami sudah memiliki Perjanjian Baru). Baru-baru ini, bacaannya adalah dari Mazmur. Walaupun saya berpendidikan Bahasa Malaysia sejak bangku sekolah dan menggunakan Alkitab Indonesia sejak kecil, saya mengalami masalah memahami Mazmur dalam Bahasa Indonesia. Teks prosa dalam Bahasa Indonesia memang susah difahami, namun puisi atau sajak lebih susah lagi. Syukurlah PBM telah mengeluarkan Alkitab dalam Bahasa Malaysia dan ini meringankan kerja saya! Saya lebih senang memahami simpulan bahasa dan puisi Bahasa Malaysia berbanding dengan Indonesia. Ini memudahkan penterjemahan ke dalam bahasa Murut. Terima kasih, PBM!”  ~ (En Tony Wong, guru sekolah rendah, pemimpin belia dan penterjemah Liturgy Murut di gereja RC, St. Anthony, Tenom, Sabah) 

“Saya berkhidmat secara aktif di dua buah gereja dalam kariah kami dan perlu memahami apa sebenar yang disampaikan dalam Alkitab supaya dapat membantu rakan-rakan memahaminya. Pengeluaran Alkitab Bahasa Malaysia amat berguna bagi saya dan mereka yang ingin kami bantu. Kami amat puas mendapat sebuah Alkitab dalam bahasa yang difahami – bahasa yang diajar di sekolah. Syabas PBM!”  ~ (En. Alvin Tikoi, pemimpin di gereja RC St. Anthony, Tenom, Sabah)

Bak kata pepatah Melayu: ‘Tak ada gading yang tak retak,’ begitu juga denganAlkitab Bahasa Malaysia Edisi Semakan ini (TMV96), seperti mana terjemahan yang lain – ia masih boleh diperbaiki. Seperti bahasa yang lain, perbendaharaan kata, tatabahasa, huraian dan gaya Bahasa Malaysia tidaklah statik. Bahasa berubah dari masa ke semasa, dan penggunaan penutur asli Bahasa Malaysia yang membawa perubahan kepada bahasanya. Dengan itu, PBM, selaku hamba gereja-gereja Malaysia, mengalu-alukan komen, pembetulan dan cadangan untuk memperbaiki terjemahan tersebut. Buat masa sekarang, marilah kita menggunakan Alkitab Bahasa Malaysia Edisi Semakan ini untuk kebaikan gereja-gereja di seluruh Malaysia, terutama sekali untuk mereka yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa utama atau yang kedua, mereka yang menggunakan bahasa kebangsaan di sekolah, di pejabat, di rumah atau sewaktu bermain, dalam upacara sembahyang atau lain-lain majlis serta aktiviti di gereja.
Reactions:

0 comments :

Post a Comment

Sila Berikan Komen ATAU Sumbangan Artikel/Bahan Anda:-

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...