15 October 2010

Pendekatan Nabi Natan kepada Raja Daud

Oleh: Pst. Awis


Pendahuluan
     Sesuatu krisis yang kita hadapi boleh membuat kita jatuh atau bertumbuh dan kerohanian dan iman kitaa, dan hal tersebut sangat tergantung dengan cara bagaimana kita mennaggapinya. Namun, sangat menyedihkan bahawa ramai orang gagal untuk menafsir dan memahami bagaimana Tuhan menggunakan suatu krisis tertentu untuk kebaikan seseorang. Peribadi tertentu yang menghadapi krisis lebih cenderung untuk mengambil suatu tindakan bodoh dan membenci ‘krisis’ tersebut daripada menghadapi dan menelaah apa kebaikan daripada krisis yang dialami.[1]

     Dengan demikian, Tuhan menggunakan seseorang sebagai alat-Nya untuk membantu peribadi yang mengalami masalah tertentu. Dalam erti kata yang lain, seorang “kaunselor” harus tampil sebagai alat bantu Tuhan bagi menolong. Pelayanan kaunseling sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana maksud Tuhan dalam Yohanes 3:16, agar manusia yang diselamatkan dari masalah dengan cara-Nya akan menerima dan percaya kepada-Nya sehingga mereka mendapat keselamatan kekal.

Hal Yang Perlu Dilakukan Oleh Seorang Kaunselor
     Seorang kaunselor harus memberikan sokongan dan bantuan kepada peribadi yang terlibat. Kaunseling yang membantu (supportive counseling) sangat membantu dari segi emosional dan kerohanian. Sebagai kaunselor rohani yang mengharapkan Tuhan harus mengerti bahawa antara kaedah dari banyak yang ada adalah memberikan sokongan dalam pengertian memberikan nasihat (Amsal 19:20), Penghiburan (2Korintus 1: 3-4), memberi dorongan (Roma 1: 11-12), dan cara lain yang dapat dijumpai dalam catatan Alkitab sebagai pola pemikiran dan tindakan seorang kaunselor rohani.[2]

Kisah Natan dan Daud
     Sebagai seorang kaunselor rohani yang mengharapkan Tuhan dalam tindakannya, harus melihat dan menggunakan pola pemikiran Kristus dan Firman-Nya untuk menangani suatu krisis yang dihadapi oleh seseorang. Banyak sekali catatan dan cerita yang dibahas dalam Alkitab untuk kita telusuri dan mendapatkan kaedah kaunseling. Antara cerita yang diketengahkan oleh Alkitab adalah cerita mengenai Natan dan Daud (2Samuel 12: 1-25), di mana Natan yang telah memberikan nasihat kepada Daud sehinggalah Daud menyedari perbuatannya yang tidak baik atau krisis yang ia hadapi. Dalam hal ini, Tuhan menggunakan Natan sebagai kaunselor kepada Daud untuk memberikan nasihat dan teguran dengan cara yang terbaik sebagai contoh tindakan yang baik dalam pelayanan kaunseling.

            Maksud nama Natan dalam bahasa Ibrani iaitu “Allah telah memberikan”.[3]  Seseorang nabi yang terlibat dalam peristiwa raja Daud.  Dia muncul tanpa diperkenalkan sewaktu Daud menyatakan keinginannya mendirikian Bait Suci (2 Samuel 7; Taw. 17).  Pada dasarnya Natan marupakan seorang yang tidak begitu menonjol pada masa itu, namun dari mula Allah telah memilih Natan memberikan nasihat kepada Daud yang perbuatannya semakin tidak baik di hadapan Allah.

Kaedah Kaunseling Yang Digunakan Oleh Nabi Natan Kepada Raja Daud.

a).  Bersikap Berani dan Yakin.      
     Bagi seorang kaunselor, hal yang sangat sukar dihadapi adalah berhadapan dengan seseorang yang berpengaruh dalam masyarakat atau seorang yang kaya.  Dalam cerita ini, hal tersebut dihadapi oleh Natan, di mana kedudukan Natan sangat jauh berbanding Daud dalam banyak aspek. Melihat latar belakang Daud, dia merupakan seorang raja yang sangat disanjung dan bahkan dihormati, tetapi Natan tidak menghiraukan hal tersebut kerana ia berkeyakinan dan berani oleh sebab ia disertai Tuhan dan ia melaksanakan perintah Tuhan.  Keberanian dan keyakinan Natan untuk menghadapi krisis yang dihadapi oleh raja Daud seharusnya menjadi suatu contoh sepada seseorang hamba Tuhan yang bertindak sebagai kaunselor untuk membantu. Sayangnya, sesetangah hamba Tuhan yang sepatutnya bertindak dalam pelayanan kaunseling justeru berkompromi dengan dosa yang menjadi krisis seseorang sehingga jalan untuk membantu peribadi tertentu tidak menemui jalan penyelesaian.

 b).  Berdaya Fikir Kreatif Menggunakan Kaedah Bercerita.
      Dalam pelayanan kaunseling dan mengharapkan Tuhan, apabila seseorang itu meluahkan masalahnya, maka perkara utama dan sangat penting diamalkan adalah ‘lebih banyak mendengar daripada berkata-kata’. Dengan demikian kita mengizinkan Tuhana melalui Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepada kita untuk menanggapi dan bertindak sesuai dengan pimpinan-Nya. Dalam cerita ini, Natan sangat bijak menggunakan daya fikirnya menggunakan suatu cerita dalam bentuk ilustrasi yang sangat berhubungkait dengan masalah raja Daud. Dengan ilustrasi tersebut raja Daud disedarkan dari perbuatannya (ayat 1-6)

     Dalam pelayanan kaunseling, senjata ampuh yang harus disedari oleh seorang kaunselor adalah ‘hikmat berkata-kata’ dan memahami keadaan masalah yang dihadapi oleh peribadi yang terlibat. Kaedah Natan dalam memberikan ilustrasi adalah suatu pendekatan yang kreatif, di mana ia membuat suatu komunikasi untuk memujuk seseorang itu menyedari masalahnya atau krisis yang ia hadapi.

c).  Menggunakan Wibawa Nama Tuhan dan Firman-Nya.
      Dalam ayat 7-12, Natan dengan penuh wibawa menggunakan urapan Tuhan menyatakan kesalahan Daud, seorang yang mempunyai reputasi yang tinggi. Natan dengan penuh keberanian mengatakan segala seuatu yang akan ditimpakan Tuhan terhadap segala perbuatan Daud. Dengan demikian Daud menyedari kesalahannya kerana nama Tuhan diutamakan sebagai suatu objek yang dapat menyelesaikan dan mempunyai kuasa atas segala tindakan manusia.
    
     Hamba Tuhan harus menguasai seluruh kisah-kisah dalam Alkitab sebagai alat bantu dalam memberikan pendekatan kepada suatu masalah dan dengan tegas serta berani menyatakan kesalahan untuk setiap perbuatan yang telah dilakukan. Kaunselor juga harus bijaksana dan sangat bersandar kepada pimpinan Roh Kudus untuk menyatakan hal-hal seperti pendekatan yang diambil oleh Natan untuk menghadapi seseorang dalam konteks manusia masa kini

d).  Memberikan Pengharapan dan Keyakinan Jalan Penyelesaian.
      “...Dan Natan berkata kepada Daud: “TUHAN telah menjauhkan dosamu itu: engkau tidak akan mati...”.  Setelah Daud menyedari dan menyesali perbuatannya, Natan tidak memberikan tekanan kepada Daud atas perbuatannya, malah pendekatan yang Natan ambil adalah memberikan kata-kata dorongan dan pengharapan.

     Dalam pelayanan kaunseling Kristian juga, seseorang hamba Tuhan yang membantu seseorang tidak seharusnya memberikan tekanan dengan mengulas secara berterusan masalah yang dihadapi oleh seseorang. Kaunselor tidak boleh melepaskan kata-kata yang berbau tuduhan untuk terus-menerus mempersalahkan peribadi tertentu. Langkah yang perlu diambil adalah dengan mengambil contoh pendekatan Natan kepada Daud dengan memberikan kata-kata dorongan dan pengharapan. Walaupun krisis atau masalah yang telah ia hadapi, ternyata masih ada jalan keluar yanbg kita akan berikan. Hal ini akan terjadi dengan berharap sepenuhnya kepada hikmat yang Tuhan akan berikan melalui Roh Kudus. Dalam situasi tertentu, kita berfikir tidak tahu apa yang hendak dikatakan, tetapi kuasa Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah pelayanan kita sebab kita hanya sebagai alat yang bersedia untuk dipakai oleh-Nya untuk menyelamatkan seseorang.
  
Kesimpulan
      Dalam kisah Natan dan Daud ini, saya sendiri melihat suatu pendekatan dan kaedah kaunseling yang diambil oleh nabi Natan kepada Daud. Saya berfikir bahawa atas perbuatan raja Daud, ia sendiri sebenarnya tidak tenang sebab ‘naluri’ seseorang tidak akan berbohong, dan selalunya naluri kita akan sering mempersalahkan, memperingatkan kita atas sesuatu tindakan yang salah, apalagi dalam hal mengikuti Tuhan.     Dengan sikap Natan yang “berani, tegas, berkeyakinan dalam hal berkata-kata dan berfikiran kreatif,  berwibawa menggunakan nama Tuhan dan firman-Nya, serta mampu memberikan kata-kata pengharapan” kepada raja Daud, saya mengambil suatu pelajaran untuk saya guna pakai dalam pelayanan kaunseling Kristian. Dengan kaedah alkitabiah ini, saya dapat mengadaptasi situasi tertentu dengan menggunakan kaedah yang Natan gunakan untuk saya lakukan dalam konteks pelayanan saya pada masa akan datang. Dalam apapun situasi saya harus siap sedia dan sentiasa bersandar kepada penyertaan Tuhan (2 Timotius 4:2),  dan pimpinan-Nya dalam pelayanan ini. 
Reactions:

1 comments :

Post a Comment

Sila Berikan Komen ATAU Sumbangan Artikel/Bahan Anda:-

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...